Hizmetlerimiz

Tüm işletmelerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, raporlama, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak amacıyla aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

MUHASEBE HİZMETLERİ


 • Mizanın oluşturulması aylık fişlerin kontrolü
 • Aylık beyannamelerin e-beyanname şifresi ile verilmesi
 • Geçici Vergi Beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması
 • Vergi kontrolünün sağlanarak yönetime raporlanması
 • Yeni mevzuat hakkında bilgi aktarılması
 • Muhasebe sistemi kurulması
 • SGK sorunları ve özlük takibi
 • Bordrolama Hizmetleri
 • Defter tasdik işlemleri
 • Firma kararlarının alınarak notere onaylatılması
   

ŞİRKET KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME


 • Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited)
 • Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı
 • Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu
 • Anonim Şirket Kuruluşu
 • Limited Şirket Kuruluşu
 • Adi Ortaklık   Kuruluşu
 • Şahıs Firması Kuruluşu
 • Tür Nev'i Değişikliği
 • Sermaye Artırımı ve Sermaye Tespit Raporu Düzenleme
 • Hisse Devri
 • Adres Nakli
 • Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı
 • Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri
 • Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri
 • Temsil Yetkilisi Atanması
 • Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği
 • Tasfiye Giriş işlemleri
 • Tasfiye Sonu işlemleri
   

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


 • Mali tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu vb) ışığında firma rasyolarının hazırlanması ve Yönetim Kurulu’na sunulması.
 • Vergi kanunları ve mali mevzuat ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümü.
 • Yönetim Kurulu’nun talep edeceği konularda Şirket’e brifing sunulması.
 • Yönetim Kurulu’nun talep etmesi halinde verilecek seminerlerle Şirket çalışanlarının Mali Mevzuat konusunda bilgilendirilmesi.
 • Vergi Planlaması yapılması.
 • Yönetim Danışmanlığı yapılması.
 • Kamu İdareleri ile ilgili teknik çözüm danışmanlığı yapılması.
 • Şirket tarafından yapılacak uluslararası iş ve işlemlerde Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları çerçevesinde destek verilmesi.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi